Hellpdag 2020: Hoe is het beloop van risicofactoren op hart- en vaatziekten voor vrouwen die een pre-eclampsie/HELLP hebben doorgemaakt?

Hoe is het beloop van risicofactoren op hart- en vaatziekten voor vrouwen die een pre-eclampsie/HELLP hebben doorgemaakt? Het antwoord op deze vraag zal Katrien Groenhof toelichten in haar voordracht op de Hellpdag (webinar) van 7 november.

Zwangerschap als stress-test voor hart en vaten.

In de zwangerschap vinden veel aanpassingen plaats van het hart- en vaatstelsel. Het circulerend volume stijgt, de vaatweerstand daalt, de nieren werken harder. Kortom, de zwangerschap is een stress-test voor het hart- en vaatstelsel. Soms lukt die aanpassing niet helemaal goed en kunnen er ziekten zoals pre-eclampsie (HELLP) ontstaan.
Studies laten zien dat een vrouw na het doormaken van een pre-eclampsie een hoger risico loopt op hart- en vaatziekten. Om hart- en vaatziekten te voorkomen richten wij ons meestal op de bekende risicofactoren: bloeddruk, cholesterol, diabetes, lifestylefactoren.
Hoe is het beloop van deze risicofactoren voor vrouwen die een pre-eclampsie hebben doorgemaakt? Het antwoord op deze vraag zal ik toelichten in mijn presentatie op 7 november.

Heb je alvast vragen? Laat ze ons weten via e-mail of chat!

Wil jij de voordracht van Katrien Groenhof volgen? Aanmelden kan via info@hellp.nl.
Voor meer informatie over de hellpdag: www.hellp.nl/hellp-dag.