KLIM-pilot: nieuwe indicatie voor kraamzorg?

De pilot loopt nog een tijdje, maar nu al denkt Bo Geboortezorg de nodige vruchten te zullen plukken van de nieuwe indicatiemethodiek: de KLIM.

In de eerste plaats is de verwachting dat dankzij de KLIM de kraamzorg beter aansluit op de behoefte van het gezin. Daarnaast zorgt de KLIM ervoor dat er geen dagen of uren van de kraamzorg worden afgetrokken, zodra de kraamvrouw langer in het ziekenhuis moet verblijven.

E-health
Een derde voordeel is dat moeders en baby’s die meer zorg nodig hebben, deze zorg ook daadwerkelijk krijgen. Verder heeft de methodiek als pluspunt dat het kan meebewegen met toekomstige ontwikkelingen in de (geboorte)zorg, en dus ook met nieuwe implementaties zoals e-health toepassingen.

Zorg op maat
KLIM staat voor Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek. Zorginhoud én zorgomvang op maat zijn de twee belangrijke doelen van de nieuwe methodiek. Om de inhoud van zorg op maat aan te bieden brengt de kraamzorgorganisatie eerst de zorgbehoefte in kaart door middel van de GIZ-methodiek, waarna de zorgdoelen worden geformuleerd. Met het indiceren van een passend zorgpakket wordt de zorgomvang op maat bepaald. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vaststaande objectieve criteria. Na de bevalling kunnen de zorgdoelen en, indien nodig, het zorgpakket worden bijgesteld.

Pilot bij KraamZus
De pilot is afgelopen najaar gestart bij kraamzorgorganisatie KraamZus in Noord-Nederland. Daar wordt gewerkt met een interventiegroep en een controlegroep. De eerste groep krijgt zorg volgens de KLIM, de tweede volgens het LIP (red. Landelijk implementatie Protocol Kraamzorg, dus zoals kraamzorg er op dit moment in Nederland hoort uit te zien.) . Verloskundigen, kraamverzorgenden, consulenten en cliënten vullen gedurende de pilot vragenlijsten in. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot zou de KLIM op termijn de huidige indicatiemethodiek moeten gaan vervangen.

De KLIM is ontwikkeld door Bo Geboortezorg. De projectgroep die zich bezighoudt met de pilot bestaat uit een aantal betrokken vertegenwoordigers van kraamzorgorganisaties en een vertegenwoordiger van het KCKZ. In de klankbordgroep zitten stakeholders uit de geboortezorg zoals de NBvK, cliëntenvertegenwoordigers en zorgverzekeraars.

Met de infographic informeren we je graag over de KLIM en wat de pilot inhoudt. Daarnaast is er ook een Q&A opgesteld, mocht je nog aanvullende vragen hebben!

 

Bron: Bo geboortezorg.
De Hellp Stichting neemt deel aan de klankbordgroep van het KLIM-onderzoek.