Onderzoek: PE/HELLP en telemonitoring

Hoe denk jij als PE/HELLP-vrouw over telemonitoring?
Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar telemonitoring tijdens hoog-risico zwangerschappen. Hiervoor willen zij de ervaringen en mening van vrouwen die te maken hebben (gehad) met (pre-)eclampsie, hypertensie of het HELLP-syndroom met betrekking tot telemonitoring onderzoeken. Onder telemonitoring meet de zwangere vrouw zelf dagelijks thuis haar bloeddruk en andere symptomen, waarna deze gegevens naar het ziekenhuis gestuurd worden voor monitoring.

Hoe denk jij over telemonitoring tijdens hoog-risico zwangerschappen? Deel jouw mening en ervaringen met de onderzoekers en help zo de zorg verbeteren!

Je kunt meedoen aan het onderzoek door deze vragenlijst in te vullen.