Voorwaarden

Het bestuur, andere medewerkers van de Hellp Stichting en auteur(s) stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele (zet)fouten of schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit gebruik van informatie die op de website wordt gegeven. Overname van artikelen en informatie is alleen toegestaan na overleg met en akkoord van het bestuur. Na akkoord dient de Hellp Stichting als bron vermeld te worden.