Workshop

 

Herken je dit?

Je was zwanger en werd ziek, erg ziek. Je bleek HELLP/PE te hebben. Van blijde verwachting naar spanning en verdriet. En nu, hoe gaat het nu met jou nu alles “achter de rug” is? Met jou, je kindje, je relatie? Red je het een beetje, of kun je wel een duwtje in de goede richting gebruiken bij de verwerking van alles. Veel vrouwen hebben moeite om na een zwangerschap gecompliceerd met een HELLP/PE weer de draad op te pakken van hun leven. Ze moesten niet alleen maar even “knus” ontzwangeren en wennen aan hun nieuwe status, maar vooral ook herstellen van flink ziek te zijn geweest. Mogelijk was er sprake van de zorg voor een ziek kindje, of het rouwen om het verlies van een kindje. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat herstel niet standaard verloopt.

Iets voor jou?

Wanneer jij je in bovenstaande tekst herkent, is onze workshop mogelijk iets voor je. Eén of twee keer per jaar organiseert de Hellp Stichting workshops voor vrouwen die geholpen willen worden bij het psychisch herstel na hun HELLP/PE-zwangerschap.

In een rustige omgeving ga je met een groep lotgenoten aan de slag met het een plekje geven van alles wat er rondom je zwangerschap met je is gebeurd.

Kleine groepen

We werken met kleine groepen van minimaal 5 en maximaal 8 personen. Op deze manier is er voldoende ruimte en aandacht voor iedere deelnemer.

Hoe ziet zo’n dag er nu uit?

Het doel van de workshop is het geven van informatie over wat HELLP/PE psychisch met je kan doen, hoe het verwerkingsproces eruit ziet en het bieden van handvatten om beter om te kunnen gaan met die psychische gevolgen. Daarnaast is er tijd voor het delen van ervaringen en emoties, aan de hand van ieders verhaal. Zo wordt iedere deelnemer aan het begin van de dag gevraagd om in twee zinnen te verwoorden met welk doel zij die dag begint. Er komen verschillende thema’s naar voren, afhankelijk van de inbreng van de vrouwen in de groep.

Mogelijke thema’s

  • Het falen van het lichaam/ziek zijn
  • Het bijstellen van je verwachtingen t.a.v. het verloop van de zwangerschap
  • De kraamtijd
  • Je kind
  • Jezelf
  • Het moederschap
  • De verandering van de rol als vriendin/geliefde/zus/kind/partner
  • Familiebanden en vriendschappen die verstevigen of juist uit elkaar groeien
  • Het krijgen van steun of het ontbreken daarvan
  • Het kampen met psychische klachten als schuldgevoelens/somberheid/piekeren/angst/angst voor de toekomst/een nieuwe zwangerschap/weer aan het werk

Aan de slag

Aan de hand van de thema’s gaat men aan de slag. Er wordt uitgelegd hoe verwerking werkt en welke globale fasen er binnen een verwerkingsproces spelen. Vervolgens wordt er gesproken over hoe iedere vrouw een stapje verder in het verwerkingsproces kan komen en wat ze daarvoor nodig heeft. Een dag is kort, maar niemand gaat naar huis zonder handvatten waarmee men zelfstandig of middels hulp van derden verder kan. Aan het eind van de dag wordt er gekeken naar de gestelde doelen en of deze doelen behaald zijn. Daarnaast is er ruimte voor iedere deelnemer om kort te zeggen wat zij van de dag vond en hoe zij het ervaren heeft.

Locatie

Als locatie hebben we gekozen voor het Fletcher Hotel Amersfoort. De dag is inclusief koffie/thee en lunch.

Datum

De eerstvolgende workshop is gepland voor 14 maart 2019. Nadere informatie volgt. 

Interesse om deel te nemen? Stuur een email naar info@hellp.nl. Vermeld daarbij je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Kosten

Dankzij subsidie van het Ministerie van VWS kunnen we de workshop tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Deelname aan onze workshop bedraagt daardoor € 95,00 per persoon. Dit is voor een hele dag, inclusief parkeren, eten en drinken.

Sommige werkgevers en zorgverzekeraars zijn bereid een deel van de kosten te vergoeden. Informeer hier eens vooraf naar bij je werkgever/verzekeraar!

Aanmelden

Heb je na het lezen van dit verhaal het gevoel van : “Já, dat is nu net waar ik behoefte aan heb!”, dan kun je je aanmelden door middel van een email naar info@hellp.nl

Je kunt ook meteen het geld overmaken naar NL39 INGB 0005 9294 13 t.n.v. Hellp Stichting. Vermeld hierbij dat het om de workshop gaat en je naam . Stuur tevens een email naar info@hellp.nl met daarin je naam, adres, postcode, woonplaats en je (mobiele) telefoonnummer.

Je aanmelding is definitief wanneer je betaling bij ons binnen is. Iedere definitieve aanmelder krijgt van ons na binnenkomst van de betaling een bevestiging voor de workshop, de datum en de route- en adresgegevens. Dit is tevens je entreebewijs, dus vergeet dit niet mee te nemen. Bij annulering tot 6 weken voor de workshop ontvang je 50% van het inschrijfgeld retour, tot 1 maand van te voren 25%. Bij annulering korter dan een maand tevoren kunnen wij geen inschrijfgeld retourneren.

Bang voor de confrontaties met je emoties?

Een HELLP/PE ervaring is heftig, beangstigend en emotioneel. Vaak kost het veel moeite weer een beetje grip op je leven te krijgen, je staande te houden en door te gaan. Dan kun je je al snel afvragen of de confrontatie met je emoties verstandig voor je is. Je hebt waarschijnlijk immers net zó enorm hard je best gedaan er weer voor iedereen te zijn.

Maar……. je mag er nu een dag helemaal even voor jezelf zijn. Verdrietig, boos, radeloos ja. Maar ook: herkenning opdoen uit de verhalen van de anderen, je begrepen en gesteund te weten. Een dag met een lach en een traan, ja, maar altijd sámen! Kom je ook?