De gevolgen voor je kindje

Er is lange tijd weinig informatie over de gevolgen van een kindje uit een PE/HELLP zwangerschap voorhanden geweest. Dit terwijl veel ouders met vragen zitten.

Wat is toe te schrijven aan de zwangerschap en wat niet?

Aspecten die genoemd worden zijn:

  • druk gedrag
  • maatschappelijk onaangepast gedrag
  • motorische schade
  • klein blijven
  • wat dun blijven
  • obesitas op latere leeftijd


Heeft mijn kind een grotere kans later zelf ook PE/HELLP te krijgen of door te geven?

Bekend is dat meisjes geboren uit een PE/HELLP zwangerschap een vijf keer grotere kans dan gemiddeld hebben om tijdens hun zwangerschap ook zelf PE/HELLP te ontwikkelen. Over het doorgeven van het risico op PE/HELLP  door jongens aan hun partner is nog niets bekend. Ook blijft de bloeddruk van kindjes geboren uit PE/HELLP zwangerschappen een aandachtspunt.

Tip: laat de bloeddruk van je kindje eens meten.